ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ СЕМЕЕН ТИП ГРАД БРЕЗОВО

На 13.09.2011г. екипът на Цоп Първомай присъства на официалното откриване на Център за настаняване от семеен тип в гр. Брезово.  Разгледахме базата, която беше чудесна, запознахме се с децта, настанени там. А с колегите, които работят в Центъра положихме основата на нови партньорски взаимоотношения.