БЕСЕДА ПРОТИВ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

На 26 март 2018г., по заявка на директора на училището в с. Искра – ОУ „Отец Паисий”, се проведе беседа с група ученици, които системно проявяват агресия, нарушават учебния процес и създават

БЕСЕДА

В процеса на работа в общността, ЦОП Първомай отчете нуждата от повишаване на здравната култура на учениците на територията на общината. На 15.03.2018г. специалисти от ЦОП Първомай посетиха