НЕДЯЛКА ДОЙЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Завърших бакалавърска степен, специалност „Стопанско управление“ и съм магистър по „Финансов мениджмънт“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Работила съм в Отдел „Закрила на детето“, след което реших, че социалната работа със своята динамика и разнообразие представлява интерес за мен. Реших да продължа своя професионален път в тази сфера. В точното време и място получих възможността да започна работа именно в СОНИК СТАРТ. Работя в ЦОП от миналата година.

В момента съм социален работник и ръководител в Център за обществена подкрепа в град Първомай.

Като социален работник работата ми включва да изслушвам, подкрепям, насочвам, консултирам, мотивирам и помагам на потребителите да преодолеят текущи трудности, да обогатят живота си и да развият пълния си потенциал. Вярвам, че хората имаме нужда един от друг и трябва да си помагаме, защото всеки може да има ситуация в живота си, в която да изпитва необходимост от съдействие. Стремя се да подобря живота на хората, като предварително проучвам индивидуалните им потребности и изготвям план за работа. Извършвам мобилна социална дейност, която е изключително важна и гъвкава и би могла да идентифицира от по-рано даден проблем, както и помага за изграждането на по-добра доверителна връзка с потребителите. Топлотата, с която ни посрещат ме мотивира, че вървим в правилната посока. Социалната работа, като дейност, обединява в едно много науки.

 

Като ръководител най-важно за мен е качественото предоставяне на социалната услуга, което да е ориентирано към индивидуалните потребности на всеки потребител. Отговарям за административната част, следя навременното изготвяне на документацията и правилното ѝ съхранение. Ръководя и подкрепям екипът ни от специалисти, като се стремя да сме на първо място сплотени и да се водим от основната ни цел. Старая се да мотивирам екипа си, като им показвам, че работата им е от голямо значение и работейки от сърце, резултатите никога не закъсняват. Насърчавам ги да участват пълноценно в работния процес и всеки да усети своя принос. Осъществявам контакт с институциите, които също работят в подкрепа на децата в риск и техните семействата. Поддържането на добри взаимоотношения с колеги от други институции, работещи в интерес на децата също е от съществено значение за успешната работа.

Не мисля, че работата пречи на личния ми живот, но мисля, че е станала начин на живот. Старая се да разграничавам личното от професионалното. В свободното си време обичам да слушам музика, да бъда с приятели и да се разхождам на места, които не съм посещавала. Харесва ми да бъда сред природата, защото успява да ме откъсне от ежедневието и да ме отпусне.

Мотото в живота ми е "Ако можеш да си го представиш, значи можеш и да го направиш.“

За мен СОНИК СТАРТ е едно голямо предизвикателство и възможност да се самоусъвършенствам.

АТАНАСКА ТОДОРОВА
ПСИХОЛОГ
АТАНАСКА СПАСОВА
ЛОГОПЕД
ЗОЯ ШИШКОВА
ПЕДАГОГ
ЯНКО ДЕМИРЕВ
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ЦВЕТЕЛИНА ДУЛЕВА
ПСИХОЛОГ
СВЕТЛАНА ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ВИОЛЕТА ТЪРЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК