НЕДЯЛКА ДОЙЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Завърших бакалавърска степен, специалност „Стопанско управление“ и съм магистър по „Финансов мениджмънт“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Работила съм в Отдел „Закрила на детето“, след което реших, че социалната работа със своята динамика и разнообразие представлява интерес за мен. Реших да продължа своя професионален път в тази сфера. В точното време и място получих възможността да започна работа именно в СОНИК СТАРТ. Работя в ЦОП от миналата година.

В момента съм социален работник и ръководител в Център за обществена подкрепа в град Първомай.

Като социален работник работата ми включва да изслушвам, подкрепям, насочвам, консултирам, мотивирам и помагам на потребителите да преодолеят текущи трудности, да обогатят живота си и да развият пълния си потенциал. Вярвам, че хората имаме нужда един от друг и трябва да си помагаме, защото всеки може да има ситуация в живота си, в която да изпитва необходимост от съдействие. Стремя се да подобря живота на хората, като предварително проучвам индивидуалните им потребности и изготвям план за работа. Извършвам мобилна социална дейност, която е изключително важна и гъвкава и би могла да идентифицира от по-рано даден проблем, както и помага за изграждането на по-добра доверителна връзка с потребителите. Топлотата, с която ни посрещат ме мотивира, че вървим в правилната посока. Социалната работа, като дейност, обединява в едно много науки.

 

Като ръководител най-важно за мен е качественото предоставяне на социалната услуга, което да е ориентирано към индивидуалните потребности на всеки потребител. Отговарям за административната част, следя навременното изготвяне на документацията и правилното ѝ съхранение. Ръководя и подкрепям екипът ни от специалисти, като се стремя да сме на първо място сплотени и да се водим от основната ни цел. Старая се да мотивирам екипа си, като им показвам, че работата им е от голямо значение и работейки от сърце, резултатите никога не закъсняват. Насърчавам ги да участват пълноценно в работния процес и всеки да усети своя принос. Осъществявам контакт с институциите, които също работят в подкрепа на децата в риск и техните семействата. Поддържането на добри взаимоотношения с колеги от други институции, работещи в интерес на децата също е от съществено значение за успешната работа.

Не мисля, че работата пречи на личния ми живот, но мисля, че е станала начин на живот. Старая се да разграничавам личното от професионалното. В свободното си време обичам да слушам музика, да бъда с приятели и да се разхождам на места, които не съм посещавала. Харесва ми да бъда сред природата, защото успява да ме откъсне от ежедневието и да ме отпусне.

Мотото в живота ми е "Ако можеш да си го представиш, значи можеш и да го направиш.“

За мен СОНИК СТАРТ е едно голямо предизвикателство и възможност да се самоусъвършенствам.

АТАНАСКА ТОДОРОВА
ПСИХОЛОГ
АТАНАСКА СПАСОВА
ЛОГОПЕД
ЗОЯ ШИШКОВА
ПЕДАГОГ
ЯНКО ДЕМИРЕВ
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ЦВЕТЕЛИНА ДУЛЕВА
ПСИХОЛОГ
СВЕТЛАНА ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ВИОЛЕТА ТЪРЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ