ВРЕМЕВА РАМКА НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР „УЧАСТВАЙ В ПРИКЛЮЧЕНИЕТО, ОСТАВИ СЛЕДА“

1-ден 09.З0 – 10.30ч. Пристигане и регистрация на участниците 10.30 – 10.45ч. Оформяне на лагера и съгласуване с ръководителите на групите 10.45 – 12.00ч. Монтиране на палатките. 12.00 – 12.20