БЕСЕДА “АЗ ИЗБИРАМ ДА НЕ ПУША”

На дата 15.01.2020 г. в ЦОП Първомай се проведе беседа „Аз избирам да не пуша“, в която участваха деца, ползватели на резидентни услуги в Община Първомай.

Темата на срещата беше посветена на превенцията на зависимости и в частност вредите от тютюнопушенето.

Децата бяха слушатели и същевременно активни участници в беседата, като по увлекателен и съвременен начин специалистите от ЦОП Първомай представиха  презентация, специални нагледни материали и видео от научни опити.

Децата се запознаха с физическото развитие в ранна детска възраст, показатели за оценка на нормалното здравословното състояние на човека и негативният ефект от тютюнопушенето в различни възрасти. Специално внимание бе обърнато на разликите между активно и пасивно тютюнопушене, и негативното социално влияние.

В разговора с децата се акцентира върху най-ценното нещо, а именно здравето, важността от непрекъсната правилна грижа за здравословното състояние, както и златни правила за добро здраве.

Децата се включиха активно и в диалога успяха да извадят важни изводи, като например негативните физиологическите последици от тютюнопушенето -краткотрайните и дълготрайните последици за организма, влиянието и примерът в заобикалящата ни социална среда.

Беседата „Аз избирам да не пуша“ завърши в положителен дух и с вяра, че изборът относно тютюнопушенето е личен, но лошият пример, както и добрият, достига и до другите. Съзнателните избори, които правим днес на база достатъчно информация, са основата на правилните решения в дългосрочен план!