БЕСЕДА НА ТЕМА “АЗ И МОЕТО ДЕТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ”

На дата 16.05.2018г. специалисти от ЦОП Първомай проведоха беседа с родители на деца на тема „Аз и моето дете в ранна детска възраст“.

Темата беше съобразена с потребностите на млади родители от ромския етнос да развиват и подобряват своите родителски умения. По достъпен начин, под формата на беседа, бе представена информация относно същността на родителстването през ранна детска възраст. Специални акценти бяха поставени върху активната позиция на майката – отговорности, времето, което се прекарва с детето, правилна комуникация в семейството, подходящ психо-климат и др.

Темата предизвика широка дискусия у присъстващите млади родители, които задаваха множество въпроси на специалистите от ЦОП, споделяха своите гледни точки и емоциите, предизвикани от радостта да бъдеш родител.

Беседата бе изключително ползотворна за родителите, които затвърдиха познанията, нужни за отглеждането и възпитанието на здрави и възпитани деца.