ВРЕМЕВА РАМКА НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР „УЧАСТВАЙ В ПРИКЛЮЧЕНИЕТО, ОСТАВИ СЛЕДА“

1-ден 09.З0 – 10.30ч. Пристигане и регистрация на участниците 10.30 – 10.45ч. Оформяне на лагера и съгласуване с ръководителите на групите 10.45 – 12.00ч. Монтиране на палатките. 12.00 – 12.20

ДОБРОВОЛКИ РАЗКАЗВАТ НА ДЕЦА ЗА РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА


Послучай 3 март най-паметният ден в бълрската история,доброволките от Център за обществена подкрепа гр. Първомай заедно с координатора си решиха да посетят часа на класа на ОУ.Св.Св „Кирил и

5 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

Това беше и датата на първата среща на обновения състав на доброволците към ЦОП Първомай. Екипът от млади хора, заедно със специалистите си поставиха задача да направят живота на децата днес, тук