ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 01.11.2019 г. по повод Деня на народните будители екипите на ЦОП и ЦНСТ Първомай изненадаха децата с посещение на къща музей „Пейо Яворов“ гр. Чирпан. Децата имаха възможност да разгледат