1 юни град Първомай

🙃 Каним всички наши потребители, техните родители и близки, семействата им, разширения кръг на обкръжаващите ги, заедно да вземем участие в ТЪРЖЕСТВОТО НА ОТКРИТО на 1-ви юни-Деня на детето, организирано съвместно с община Първомай.
🤩 Поради различната възраст на децата, наши потребители от 2.5 ,3 години до 15 години, се предлагат на тяхното внимание, игри, забавления и занимания за различни възрасти и различни възможности.
🥰 Предлагаме активности, в които могат да вземат участие по-голяма група желаещи, да се включат родители и близки с техни виждания, идеи и мислене. 🤸
1-ВО „АТЕЛИЕ“- „РИСУВАМ, ПОКАЗВАМ, ПОМАГАМ НА ОТКРИТО 🖌
2-РО „АТЕЛИЕ “- „ПРАВЯ САПУНЕНИ БАЛОНИ “ 🎈
3-ТО „АТЕЛИЕ “- „ИМАМ НОВО ЛИЦЕ, ВЛИЗАМ В ОБРАЗ “ 😸
4-ТО „АТЕЛИЕ “- „ ИЗРАБОТВАМ ФЛАГЧЕТА “ 🚩
5-ТО „АТЕЛИЕ“- „ ДА ЧЕТЕМ И НАУЧИМ ЗАЕДНО НА ОТКРИТО“ 📚
Участието на ЦОП и ЦСРИ в тържеството на открито по случай 1-ви юни – Деня на детето е съвместно с НЧ“СВ. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай.