ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

ПОЗДРАВЯВАМЕ КОЛЕГИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ СЪС СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА!

НАШАТА РАБОТА Е ВАЖНА ЗА ЖИВОТА НА ХОРАТА, НА КОИТО ПОМАГАМЕ, ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК, СЕМЕЙСТВАТА, ОБЩНОСТИТЕ И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО!

ЕКИПИТЕ НА ЦОП И ЦСРИ ПЪРВОМАЙ БЛАГОДАРЯТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЪРВОМАЙ ЗА СЪВМЕСТНАТА ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!