ЦОП ПЪРВОМАЙ С ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА АГРЕСИЯТА СРЕД ДЕЦАТА В ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” В СЕЛО ЧЕШНЕГИРОВО

Колаборацията между училищата и ЦОП Първомай се оказа особено ефективна при възпитанието и грижата за децата. В контекста на това екипът на ЦОП Първомай подготви специално групово занимание.

Екипът на социалната услуга на СОНИК СТАРТ имаше удоволствието да се срещне с учениците от 5-ти клас на ИНОВАТИВНО ОУ “ Св.Св. Кирил и Методий“ село Чешнегирово, община Садово. Тема на заниманието бе: „Да преодолеем агресията, конфликтите в училище. Да бъдем позитивни, без вербална агресия“.

Бяха подготвени занимателни игри, презентация за видовете агресия, преодоляване на конфликтите, запазване на приятелството и добрия тон на разговор.

Ще продължим сътрудничеството и взаимопомощтта със съвместни инициативи по възпитанието и толерантността в училище!