Тържеството, посветено на Деня на Земята.

Тържеството, посветено на Деня на Земята, приветствие от зам. кмета на община Първомай, оформяне на алея – 15 ГОДИНИ СОНИК СТАРТ, засаждане на иглолистни растения, почистване на градината пред ЖП гара Първомай, варосване на дървета в градината, в които се включиха доброволци-ученици от ОУ „СВ.СВ. Кирил и Методий“, НУ „Христо Ботев“, потребители и екипите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ Първомай.“