РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ЕКИПИТЕ НА ЦОП И ЦСРИ ПЪРВОМАЙ И ДЦПЛУ ПЛОВДИВ

На 21.02.2024 г. в сградата на ЦОП Първомай се проведе работна среща на екипите на ДЦПЛУ град Пловдив и ЦОП и ЦСРИ град Първомай.

По време на съвещанието екипите на различните социални услуги, част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ, обмениха опит, споделиха мнения за определени казуси и ситуации, свързани с техни потребители.

Срещата породи взаимно доверие и приятелство между колегите в системата на СОНИК СТАРТ.