ОСМА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ 2017

В периода 03 – 05 декември 2017г. бе проведена Осма годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Тридневният форум бе проведен в зимен курорт Боровец с участието на всички спецалисти от СОНИК СТАРТ и даде възможност за подробен анализ на дейността през 2017г., както и разглеждане на предизвикателствата, определящи посоката на работа през 2018г. Активните дискусии между специалистите от 16 социални услуги от различни общини в България, дадоха възможност да бъдат заложени дейности, които ще отговорят по най-добрия начин на потребностите на общността, което е и знакова формула за качествено предоставяне на социални услуги на СОНИК СТАРТ.