ЕМОЦИИТЕ НИ ПРЕСЛЕДВАТ

В контекста на Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ ЦОП Първомай продължи провеждането на беседи „Емоциите и ние“, за да подкрепи уменията на децата да управляват ефективно своите емоционални преживявания. Беседата на 13.02.2018 г. се проведе с 5-ти и 6-ти клас от ОУ „Георги Караславов“, кв. Дебър.

Емоционално и въздействащо, учениците имаха възможност да обсъдят темата за емоциите, като се откроиха множество вълнуващи въпроси – какви са нашите емоции и какво ги провокира; как реагираме, когато ни завладее дадена емоция; имаме ли избор и какво следва от него; суперсила ли е да си емоционално интелигентен и много други. Постави се понятието емоционална интелигентност, като децата разбраха каква е ползата от това да говорим и мислим за емоциите; да наблюдаваме и се стремим да разбираме себе си и другите; да изразяваме с думи своите емоции; да не прибързваме в реакциите си.

С множеството споделени примери, срещата премина ползотворно, като провокира интереса на учениците – като още една крачка за разбиране на това, което те преживяват. И възможност то да бъде управлявано ефективно – така, че да дава възможност за свързване с другите по начина, от който всеки един от нас се нуждае.