НЕДЯЛКА ДОЙЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ЦВЕТЕЛИНА ДУЛЕВА
ПСИХОЛОГ
ЛЮБОМИР ВАКРИЛОВ
ПСИХОЛОГ
АТАНАСКА СПАСОВА
ЛОГОПЕД
МАРИЯ НАЙДЕВА
ПЕДАГОГ
КРАСИМИРА ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ