БЕСЕДА СРЕЩУ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

През месец февруари специалистите на ЦОП Първомай – Димитрия Костова и Стоян Бойков проведоха беседа с ученици от Основно училище „Христо Ботев”, село Градина на тема „Агресията в училище”, като част от инициатива, организирана съвместно от Министерство на образованието и науката и Висш съдебен съвет – Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокоратури.”

Представителите на ЦОП Първомай провокираха вниманието на присъстващите с примери за агресивно поведение от детски приказки като “Червената шапчица”, “Мечката и лошата дума”, “Пепеляшка”, “Красавицата и звяра”. Фокус беше поставен върху това, че независимо, че агресията е била част от човешкото съществуване от древни времена, тя не е начин за общуване и справяне с различията. Беше защитена тезата, че успехът и лидерствово не се постигат с агресия.

Учениците се включиха активно в дискусията, като използваха доказателства от своя житейски опит и отговориха на зададените им въроси: можем ли да общуваме без обиди, защо човекът е агресивен, как изглежда и как се чувства агресивния човек, как можем да се справим с агресивното поведение.