БЕСЕДА ПРОТИВ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

На 26 март 2018г., по заявка на директора на училището в с. Искра – ОУ „Отец Паисий”, се проведе беседа с група ученици, които системно проявяват агресия, нарушават учебния процес и създават предпоставки за протибообществени прояви. Срещата премина в условия на тъпение и интерес, което спомогна за ефективното провеждане на замислената от специалистите беседа. Потърсени бяха причините отключващи агресията в тях, както и начините за изразяване, по подходящ начин, на личните и чуждите емоции способстващи изграждането на позитивни взаимоотношения, преодолявайки конфликтни ситуации. Срещата оправда услилията на екипа за превенция на рисковото поведение на децата в училище ОУ „Отец Паисий” в с. Искра.