АНТИСПИН КАМПАНИЯ

На 1-ви декември, за четвърта поредна година, ЦОП Първомай традиционно осъществи инициатива в рамките на антиспин кампания в Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН. Тази година инициативата се проведе съвместно с ПГСС „Васил Левски“. Доброволци на ЦОП и ученици от професионалната гимназия раздаваха брошури и информираха местната общественост относно опасността от ХИВ/СПИН. На жителите на града се раздаваха и панделки, като символ на съпричастността и борбата срещу ХИВ/СПИН. Червеният цвят на панделката е и призив и предупреждение – да не се подхожда лекомислено към и да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие. Традиционно инициативата завърши с обособяването на панделка от свещи, като израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ. Световният ден за борба със СПИН е отбелязан за първи път през 1988 година. Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН. Понастоящем той е признат от и се отбелязва в над 190 държави по света и се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превецията, образованието и информираността.